MẪU BIỆT THỰ

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T240112

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T240112

Diện tích: 8,5 X 11M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

05 Tháng Hai 2024 11:09 CH

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI NHẬT  9,21 X 11,64M - 3T240101

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI NHẬT 9,21 X 11,64M - 3T240101

Diện tích: 9,21 X 11,64M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, sinh hoạt chung và 6 wc Mẫu nhà mái nhật 3 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 100m2 và hơn 110m2/ sàn có thể xây dựng được

02 Tháng Hai 2024 9:52 SA

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,7 X 8M - 2T231202

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,7 X 8M - 2T231202

Diện tích: 10,735 X 8,051 m Công năng: Phòng khách, 2 phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân chơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

24 Tháng Giêng 2024 1:01 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 14M - 2T231208

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 14M - 2T231208

Diện tích: 7 X 14 m Công năng: Phòng khách - thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, phòng học và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với nhà lô phố từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

08 Tháng Giêng 2024 11:29 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 15,7M - 2T231207

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 15,7M - 2T231207

Diện tích: 8,5 X 15,7M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 160m2/ sàn có thể xây dựng được

27 Tháng Mười Hai 2023 9:40 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 11,78M - 2T231204

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 11,78M - 2T231204

Diện tích: 9 X 11,78 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2, 110m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

21 Tháng Mười Hai 2023 1:42 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,7 X 12,55M - 2T23110902

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,7 X 12,55M - 2T23110902

Diện tích: 8,7 X 12,55 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ, phòng gym và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 100 m2, 109m2, 110m2 và hơn 120m2/ sàn có thể xây dựng được

07 Tháng Mười Hai 2023 10:53 SA

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9X20M - 2T211108

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9X20M - 2T211108

Diện tích: 9 X 20 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 6 phòng ngủ, sinh hoạt chung, kho và 6 wc, sân chơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 160 m2, 170m2 và hơn 180m2/ sàn có thể xây dựng được

25 Tháng Mười 2023 3:41 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7X12M - 2T230910

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7X12M - 2T230910

Diện tích: 7 X 12 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 85m2 và hơn 90m2/ sàn có thể xây dựng được

13 Tháng Mười 2023 10:11 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TÂN CỔ 10 X 15M - 2T23080501

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TÂN CỔ 10 X 15M - 2T23080501

Diện tích: 10 X 15 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 150m2/ sàn có thể xây dựng được

23 Tháng Tám 2023 9:55 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI CHỮ L 11,3 X 9,6M - 2T230601

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI CHỮ L 11,3 X 9,6M - 2T230601

Diện tích: 11,3 X 9,6m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2wc Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái thái chữ L cho diện tích 80m2/sàn. 2 sàng khoảng 170m2, công năng có Phòng khách, phòng thờ, 4 phòng ngủ, bếp ăn và 2WC

11 Tháng Tám 2023 3:12 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG TÂN CỔ MÁI NHẬT 7 X 19M - 2T23060201

MẪU NHÀ 2 TẦNG TÂN CỔ MÁI NHẬT 7 X 19M - 2T23060201

Diện tích: 7 X 19m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, 3 wc, gara Dự toán: 3 tỷ đồng Mẫu 2 tầng phong cách tân cổ điển cho diện tích sàn từ 130m2, 140m2 đến hơn 150m2. Tổng diện tích xây dựng hơn 400m2.

10 Tháng Bảy 2023 4:46 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 12M - 2T230608

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 12M - 2T230608

Diện tích: 7 X 12 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 90m2/ sàn có thể xây dựng được

07 Tháng Bảy 2023 3:39 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 10M - 2T230411

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 10M - 2T230411

Diện tích: 9 X 10 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

20 Tháng Sáu 2023 10:39 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TRÊN ĐÊ 8X8M - 2T230215

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TRÊN ĐÊ 8X8M - 2T230215

Diện tích: 8 X 8 m Công năng: Bán hàng, Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 4 wc, Sinh hoạt chung Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 60 m2, 65m2 và hơn 70m2/ sàn có thể xây dựng được. Tầng 1 để kinh doanh

30 Tháng Năm 2023 10:34 SA

MẪU BIỆT THỰ MÁI THÁI 2 TẦNG 10X15M - 2T230217

MẪU BIỆT THỰ MÁI THÁI 2 TẦNG 10X15M - 2T230217

Diện tích: 10X15 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 5 phòng ngủ và 4 wc, Sinh hoạt chung Mẫu biệt thự 2 tầng mái thái này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 160m2/ sàn có thể xây dựng được.

30 Tháng Năm 2023 10:12 SA

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TUM HIỆN ĐẠI 10 X 16M - 2T230505

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG 1 TUM HIỆN ĐẠI 10 X 16M - 2T230505

Diện tích: 10,6 X 15,6 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 5 phòng ngủ và 4 wc, Sinh hoạt chung Mẫu nhà 2 tầng rưỡi hiện đại này phù hợp với quỹ đất từ 150 m2, 160m2 và hơn 160m2/ sàn có thể xây dựng được.

30 Tháng Năm 2023 10:00 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,6 X 10,9 M - 2T230404

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,6 X 10,9 M - 2T230404

Diện tích: 7,6 X 10,9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc. Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 75 m2, 80m2 và hơn 90m2/SÀN có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

09 Tháng Năm 2023 9:30 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 15M - 2T230413

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 15M - 2T230413

Diện tích: 8 X 15 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 3 phòng ngủ và 3 wc, Phòng học, Gara, Sân thượng Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 120 m2, 130m2 và hơn 130m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

28 Tháng Tư 2023 3:39 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,4M X 13,2M - 2T230308

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,4M X 13,2M - 2T230308

Diện tích: 7,4 X 13,2m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, Sinh hoạt chung Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 100m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

18 Tháng Tư 2023 2:58 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,4 X 11M - 2T23021302

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,4 X 11M - 2T23021302

Diện tích: 8,4 X 11m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2 wc, sân phơi Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 90m2, 100m2 đến hơn 100m2 trên 1 sàn và 185m2 2 sàn công năng có 4 phòng ngủ

15 Tháng Ba 2023 10:15 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11,2M - 2T23021301

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11,2M - 2T23021301

Diện tích: 8,5 X 11,2m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 4 wc, sân phơi Dự toán: 1,35 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 90m2, 95m2 đến hơn 100m2 trên 1 sàn, công năng có 4 phòng ngủ

13 Tháng Ba 2023 10:40 SA

10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp nhất 2023 - Thiết kế độc đáo và ấn tượng

10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp nhất 2023 - Thiết kế độc đáo và ấn tượng

Giới thiệu 10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp và độc đáo ấn tượng nhất cho năm 2023 mà rất nhiều người yêu thích và muốn xây. Với công năng hợp lý và mặt tiền đơn giản sang trọng đậm nét Nhật bản.

11 Tháng Ba 2023 11:03 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,2 X 12,3M - 2T230201

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,2 X 12,3M - 2T230201

Diện tích: 9,2 X 12,3m Công năng: 5 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 3 wc Dự toán: 1,6 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 100m2, 110, 112m2 đến hơn 120m2 trên 1 sàn, công năng có 5 phòng ngủ

25 Tháng Hai 2023 10:24 SA

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI THÁI 6,7 X 12,6M - 3T220922

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI THÁI 6,7 X 12,6M - 3T220922

Diện tích: 6,7 X 12,6 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 6 phòng ngủ và 3 wc, sân phơi, Sinh hoạt chung Mẫu nhà phố 3 tầng phong cách mái thái mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

23 Tháng Hai 2023 8:44 CH

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI NHẬT 5,5 X 10M - 3T220816

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI NHẬT 5,5 X 10M - 3T220816

Diện tích: 5,5 X 10 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ và 4 wc, sân phơi Mẫu nhà phố 3 tầng phong cách mái nhật mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

23 Tháng Hai 2023 8:29 CH

MÃU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 13M - 2T230117

MÃU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 13M - 2T230117

Diện tích: 8 X 13m Công năng: 5 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 4 wc. Dự toán: 1,2 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 90m2 đến hơn 100m2 trên 1 sàn, công năng có 5 phòng ngủ. Phòng thờ ở tầng 1

09 Tháng Hai 2023 4:25 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T221222

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T221222

Diện tích: 8,5 X 11m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2 wc, P làm việc, Sân phơi Dự toán: 1,1 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 80m2 đến hơn 90m2 trên 1 sàn, công năng có 3 phòng ngủ

07 Tháng Hai 2023 8:47 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,8 X 10,6M - 2T221226

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,8 X 10,6M - 2T221226

Diện tích: 7,8 X 10,6m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2 wc Dự toán: 1 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 70m2, 80m2 đến hơn 90m2 trên 1 sàn, công năng có 3 phòng ngủ

11 Tháng Giêng 2023 10:52 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 16 X 11M - 2T220103

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 16 X 11M - 2T220103

Diện tích: 16 X 11m Công năng: 5 phòng ngủ, Phòng khách, 2 Phòng bếp ăn, Phòng thờ và 4 wc Dự toán: 1,6 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 130m2, 140m2 đến hơn 150m2/ sàn, công năng có 5 phòng ngủ

30 Tháng Mười Hai 2022 11:15 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 11 X 10M - 2T221205

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 11 X 10M - 2T221205

Diện tích: 11 X 10m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, SHC, Bếp ăn và 2 wc. Dự toán: 1,2 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật chữ L cho diện tích 90m2, hơn 100M2/ sàn. Tổng diện tích sử dụng 180m2/2 sàn, có 4 phòng ngủ

23 Tháng Mười Hai 2022 1:58 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,5 X 12M - 2T221113

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,5 X 12M - 2T221113

Diện tích: 9,5 X 12m Công năng: 6 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ và 2 wc Dự toán: 1,5 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 110m2, 115m2 đến hơn 120m2 trên 1 sàn, công năng có 6 phòng ngủ

01 Tháng Mười Hai 2022 10:33 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,5 X 12,8M - 2T221013

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,5 X 12,8M - 2T221013

Diện tích: 9,5 X 12,8m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng thờ, Sinh hoạt chung và 3 wc Dự toán: 1,5 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 100m2, 108m2 đến hơn 110m2 trên 1 sàn, công năng có 4 phòng ngủ

04 Tháng Mười Một 2022 10:30 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 130M2 - 2T221014

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT CHỮ L 130M2 - 2T221014

Diện tích: 14 X 12m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng thờ, Sinh hoạt chung, Kho và 4 wc Dự toán: 1,65 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng chữ L phong cách mái nhật pha chút tân cổ cho diện tích sàn từ 120m2, 130m2 đến hơn 140m2 trên 1 sàn, công năng có 3 phòng ngủ

03 Tháng Mười Một 2022 12:06 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI NGANG MẶT TIỀN 10,5M -2T221004

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI NGANG MẶT TIỀN 10,5M -2T221004

Diện tích: 10,5 X 8,2m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ và Phòng học, Sân chơi Dự toán: 850 triệu đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái ngang truyền thống cho diện tích sàn tầng 1 từ 86m2, tầng 2 là 50m2, công năng có 4 phòng ngủ. Nhà bếp và Wc bên ngoài nhà

11 Tháng Mười 2022 10:41 SA

MẪU KHÁCH SẠN TÂN CỔ 2 TẦNG MẶT TIỀN 19M - 2T221006

MẪU KHÁCH SẠN TÂN CỔ 2 TẦNG MẶT TIỀN 19M - 2T221006

Diện tích: 19,2 X 8m Công năng: Quầy lễ tân, 4 phòng đơn, 4 phòng đôi, 8wc Dự toán: 2,5 tỷ đồng Mẫu mặt tiền khách sạn 2 tầng phong cách tân cổ điển cho diện tích sàn từ 140m2, 150m2 đến hơn 160m2. Tổng diện tích xây dựng hơn 300m2.

10 Tháng Mười 2022 11:20 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 9M - 2T221001

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 9M - 2T221001

Diện tích: 9 X 13,5m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng thờ, Sinh hoạt chung và 2 wc Dự toán: 1,2 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 100m2, 110m2 đến hơn 120m2, công năng có 3 phòng ngủ

06 Tháng Mười 2022 3:48 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 7,6M - 2T220512

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 7,6M - 2T220512

Diện tích: 7,6 X 10m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, 1 phòng thờ và 2 wc Dự toán: 920 triệu đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích sàn từ 70, 76m2 đến hơn 80m2, công năng có 4 phòng ngủ

12 Tháng Chín 2022 11:51 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 10M - 2T210420

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 10M - 2T210420

Diện tích: 10 X 9,5m Công năng: Phòng khách, 4 phòng ngủ, Phòng thờ, 2wc, bếp ăn, sân chơi. Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 90 đến 120m2, công năng có 4 phòng ngủ

26 Tháng Bảy 2022 9:54 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 9,5M - 2T220703

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT MẶT TIỀN 9,5M - 2T220703

Diện tích: 9,5 X 12,5m Công năng: Phòng khách, 4 phòng ngủ, Phòng thờ, 2wc, sân chơi. Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 100 đến 120m2, công năng có 4 phòng ngủ, bếp ăn riêng

06 Tháng Bảy 2022 10:24 SA

MẪU NHÀ 3 TẦNG TÂN CỔ MẶT TIỀN 7,6M - 3T220606

MẪU NHÀ 3 TẦNG TÂN CỔ MẶT TIỀN 7,6M - 3T220606

Diện tích: 7,6 X 15 m Công năng: 5 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, 5 wc, sân phơi. Dự toán: 2 tỷ đồng Giới thiệu mẫu nhà đẹp phong cách tân cổ điển 3 tầng hơn 100m2/sàn

25 Tháng Sáu 2022 10:17 SA

MẪU NHÀ TÂN CỔ 2 TẦNG MẶT TIỀN 12M - 2T220606

MẪU NHÀ TÂN CỔ 2 TẦNG MẶT TIỀN 12M - 2T220606

Diện tích: 12X13m Công năng: Phòng khách, Phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, Phòng thờ, 5wc. Dự toán: 1,9 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách tân cổ cho diện tích 140 đến 160m2, công năng có 4 phòng ngủ

25 Tháng Sáu 2022 10:08 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 90M2 4 PHÒNG NGỦ - 2T220421

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 90M2 4 PHÒNG NGỦ - 2T220421

Diện tích: 9x10m Công năng: Phòng khách, Phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, Phòng thờ, 3 wc, sân phơi Dự toán: 1,2 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 80 đến 100m2, công năng có 4 phòng ngủ

04 Tháng Sáu 2022 10:39 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG CÓ GÁC LỬNG MÁI THÁI 90M2 - 2T220313

MẪU NHÀ 2 TẦNG CÓ GÁC LỬNG MÁI THÁI 90M2 - 2T220313

Diện tích: 9 x10m Công năng: Phòng khách, Phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, Phòng thờ, 3 wc Dự toán: 1,1 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng gác lửng cho diện tích 80 đến 90m2, công năng có 4 phòng ngủ

03 Tháng Sáu 2022 11:21 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI 9M CÓ NHÀ THỜ RIÊNG - 2T210712

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI THÁI 9M CÓ NHÀ THỜ RIÊNG - 2T210712

Diện tích: 9 X 7,55 m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, Nhà thờ riêng, Sân chơi và 3 wc

25 Tháng Mười Một 2021 4:02 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 78M2 950 TRIỆU ĐỒNG - 2T210903

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 78M2 950 TRIỆU ĐỒNG - 2T210903

Diện tích: 7,8 X 10 m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng Sinh Hoạt Chung, 2WC Dự toán: 950 triệu đồng

20 Tháng Chín 2021 9:22 CH

MẪU NHÀ Ở 2 TẦNG KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG 600 TRIỆU - 2T210720

MẪU NHÀ Ở 2 TẦNG KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG 600 TRIỆU - 2T210720

Kích Thước: 12,6X10,4 m Công năng: Nhà thờ, 3 phòng ngủ, Phòng bếp - ăn và 2 wc. Dự Toán: 600 triệu đồng

11 Tháng Tám 2021 9:52 SA

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI 9M 3 PHÒNG NGỦ - 2T210708

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI 9M 3 PHÒNG NGỦ - 2T210708

Diện tích: 9 X 16m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, 1 phòng thờ và 4 wc Dự toán: 1,5 tỷ đồng

26 Tháng Bảy 2021 10:18 SA

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 4 PHÒNG NGỦ - 2T210411

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 4 PHÒNG NGỦ - 2T210411

Diện tích 18m X 10m Dự toán 1,4 tỷ đồng Công năng bao gồm: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp, Phòng Sinh hoạt chung, Phòng thờ, 3 wc, Sân phơi

20 Tháng Bảy 2021 10:21 SA

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI 7,8MX14,5 - 2T210601

MẪU BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI THÁI 7,8MX14,5 - 2T210601

- Diện tích xây dựng 113 m2 - 3 Phòng ngủ, phòng khách, Bếp ăn, Phòng thờ, 3 wc, sân phơi - Mái BTCT lợp ngói hạ long - Sân vườn 7m x 32m

07 Tháng Bảy 2021 11:05 SA