MẪU NHÀ CẤP 4

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,5 X 8,4 - 1T24020602

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,5 X 8,4 - 1T24020602

Diện tích: 15,5 x 8,4m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 150 m2, 160m2 và hơn 170m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

21 Tháng Năm 2024 10:40 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,95 X 11,12M - 1T240415

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,95 X 11,12M - 1T240415

Diện tích: 19,95 X 11,12M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 230 m2, 240m2 và hơn 250m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

16 Tháng Năm 2024 9:30 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15X13M - 1T240407

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15X13M - 1T240407

Diện tích: 15 x 13m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 250 m2, 260m2 và hơn 270m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

14 Tháng Năm 2024 11:13 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,02 X 9,22M - 1T240312

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,02 X 9,22M - 1T240312

Diện tích: 15,02 X 9,22M Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 150m2, 160m2 và hơn 170M2 công năng có 3 phòng ngủ.

15 Tháng Tư 2024 10:29 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T240214

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T240214

Diện tích: 17 X 9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 155 m2, 160m2 và hơn 170m2/ sàn có thể xây dựng được

03 Tháng Tư 2024 3:58 CH

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 18 X 10M - 1T24020302

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 18 X 10M - 1T24020302

Diện tích: 18 X 10M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc. Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 200 m2, 220m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

18 Tháng Ba 2024 3:25 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỮ L 15 X 13,6M - 1T24020301

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỮ L 15 X 13,6M - 1T24020301

Diện tích: 15 X 13,6M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc. Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 200 m2, 220m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

18 Tháng Ba 2024 3:20 CH

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 14,2 X 10,5M - 1T240208

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 14,2 X 10,5M - 1T240208

Diện tích: 14,2 X 10,5M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất rộng từ 170 m2, 180m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

12 Tháng Ba 2024 3:59 CH

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 14,2 X 11M - 1T240218

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 14,2 X 11M - 1T240218

Diện tích: 14,2 X 11M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 1 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất rộng từ 170 m2, 180m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

12 Tháng Ba 2024 10:57 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,4X9,2M - 1T240211

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,4X9,2M - 1T240211

Diện tích: 11,4X9,2M Công năng: Phòng khách, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 100 m2, 110m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

05 Tháng Ba 2024 9:18 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 HIỆN ĐẠI 14,5 X 9,5M - 1T240107

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 HIỆN ĐẠI 14,5 X 9,5M - 1T240107

Mẫu nhà vườn cấp 4 mái bằng 125m2 đẹp, hiện đại với thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng Diện tích: 14,5 X 9,5m . Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 850 triệu đồng

03 Tháng Hai 2024 7:10 CH

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,6 X 9,5M - 1T240103

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,6 X 9,5M - 1T240103

Diện tích: 19,6 X 9,5M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 1 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất rộng từ 200 m2, 210m2 và hơn 220m2/ sàn có thể xây dựng được

02 Tháng Hai 2024 9:42 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X11M - 1T240114

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X11M - 1T240114

Diện tích: 17 X 11 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất rộng từ 190 m2, 200m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

25 Tháng Giêng 2024 12:24 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T230111

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T230111

Diện tích: 17 X 9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 1 wc, kho Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 155 m2, 160m2 và hơn 170m2/ sàn có thể xây dựng được

19 Tháng Giêng 2024 10:51 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 8X17M - 1T240108

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 8X17M - 1T240108

Diện tích: 8 X 17 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 160m2/ sàn có thể xây dựng được

19 Tháng Giêng 2024 10:51 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG HIỆN ĐẠI 4,5 X 15M - 1T231206

MẪU NHÀ CẤP 4 GÁC LỬNG HIỆN ĐẠI 4,5 X 15M - 1T231206

Diện tích: 4,5 X 15m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà cấp 4 có gác lửng phong cách hiện đại cho diện tích sàn 68m ,70m đến hơn 80m2, công năng có 3 phòng ngủ

17 Tháng Giêng 2024 11:51 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 12 X 9,25M - 1T231203

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 12 X 9,25M - 1T231203

Diện tích: 12 X 9,25 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cáp 4 mái thái này phù hợp với quỹ đất từ 100 m2, 105m2 và hơn 110m2/ sàn có thể xây dựng được

21 Tháng Mười Hai 2023 1:35 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,9 X 8,8M - 1T231106

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,9 X 8,8M - 1T231106

Diện tích: 16,9 X 8,8M Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 3 wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 145m2 và hơn 150M2 công năng có 4 phòng ngủ.

05 Tháng Mười Hai 2023 11:03 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 9M - 1T231102

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 9M - 1T231102

Diện tích: 9,5 X 9 m Công năng: Phòng khách, Phòng thờ, bếp ăn, 1 phòng ngủ và 1 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật nhỏ này phù hợp với quỹ đất từ 70 m2, 78m2 và hơn 80m2/ sàn có thể xây dựng được

27 Tháng Mười Một 2023 11:50 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 8,5X12,55M - 1T231011

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 8,5X12,55M - 1T231011

Diện tích: 8,5X12,55M Công năng: 2 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc. Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 100m2, 103m2 và hơn 110M2 công năng có 2 phòng ngủ.

01 Tháng Mười Một 2023 4:05 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,66 X 9,1M  - 1T230918

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,66 X 9,1M - 1T230918

Diện tích: 16,66 X 9,1M Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 950 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 130m2, 138m2 và hơn 140M2 công năng có 3 phòng ngủ.

11 Tháng Mười 2023 4:06 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10 X 10M - 1T230919

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10 X 10M - 1T230919

Diện tích: 10 X 10m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 700 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 90m2, 100m2 và hơn 110M2 công năng có 3 phòng ngủ.

11 Tháng Mười 2023 4:00 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,8 X 12,5M - 1T230907

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,8 X 12,5M - 1T230907

Diện tích: 11,8 X 12,5M Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 148m2 và hơn 150M2 công năng có 3 phòng ngủ.

09 Tháng Mười 2023 9:26 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7,6 X 14,5M - 1T230912

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7,6 X 14,5M - 1T230912

Diện tích: 7,6 X 14,5M Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 800 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 115m2 và hơn 120M2 công năng có 3 phòng ngủ.

04 Tháng Mười 2023 12:09 CH

MẪU NHÀ THỜ 3 GIAN KẾT HỢP Ở 15X8,1M - 1T230914

MẪU NHÀ THỜ 3 GIAN KẾT HỢP Ở 15X8,1M - 1T230914

Diện tích: 15 X 8,1m Công năng: 2 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ và 2 wc Dự toán: 700 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 100m2, 105m2 và hơn 110M2 công năng kết hợp có 2 phòng ngủ.

03 Tháng Mười 2023 11:47 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10,25 X 11M - 1T230915

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10,25 X 11M - 1T230915

Diện tích: 10,25 X 11m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 1 wc Dự toán: 780 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 115m2 và hơn 120M2 công năng có 4 phòng ngủ.

02 Tháng Mười 2023 11:08 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 7,2 X 15M - 1T230909

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 7,2 X 15M - 1T230909

Diện tích: 7,2 X 15m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ và bếp ăn Dự toán: 650 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 100m2, 110M2 đến hơn 100m2, công năng có 3 phòng ngủ. Khu wc ở bên ngoài nhà

18 Tháng Chín 2023 2:36 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17,5 X 10M - 1T230812

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17,5 X 10M - 1T230812

Diện tích: 17,5 x 10m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 160 m2, 170m2 và hơn 170m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

12 Tháng Chín 2023 2:53 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12,2 X 15,26M - 1T230807

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12,2 X 15,26M - 1T230807

Diện tích: 12,2 x 15,26m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 150m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

07 Tháng Chín 2023 7:11 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT NGANG 22 X 6,5M - 1T230709

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT NGANG 22 X 6,5M - 1T230709

Diện tích: 22 X 6,5m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng bếp ăn và 4 wc Dự toán: 1 tỷ đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 145m2 và hơn 150M2 công năng có 3 phòng ngủ khép kín

14 Tháng Tám 2023 11:53 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,5 X 10M - 1T230710

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,5 X 10M - 1T230710

Diện tích: 11,5 X 10m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 1 wc Dự toán: 850 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 115m2 và hơn 120M2 công năng có 3 phòng ngủ.

14 Tháng Tám 2023 11:41 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9 X 15,5M - 1T230605

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9 X 15,5M - 1T230605

Diện tích: 9 x 15,5m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2 và hơn 150m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

10 Tháng Tám 2023 12:34 CH

Mẫu nhà cấp 4 mái bằng 125m2 đẹp, hiện đại

Mẫu nhà cấp 4 mái bằng 125m2 đẹp, hiện đại

Mẫu nhà cấp 4 mái bằng 125m2 đẹp, hiện đại với thiết kế đơn giản, tinh tế, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng Diện tích: 9 X 17m .Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc, cầu thang chờ Dự toán: 850 triệu đồng

19 Tháng Sáu 2023 10:26 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI VÁT 62M2 - 1T230507

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI VÁT 62M2 - 1T230507

Diện tích: 6,5 x 9,6m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 60 m2, 70m2 và hơn 60m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

15 Tháng Sáu 2023 1:07 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 180M2 - 1T230504

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 180M2 - 1T230504

Diện tích: 10 x 18m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 170 m2, 180m2 và hơn 180m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

15 Tháng Sáu 2023 12:58 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 140M2 - 1T230207

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 140M2 - 1T230207

Diện tích: 15,6 x 9m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2 và hơn 140m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

15 Tháng Sáu 2023 12:51 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG - 1T23040502

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG - 1T23040502

Diện tích: 21,5 x 25m Công năng: Nhà thờ, Nhà bếp ăn, Phòng khách, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân vườn Mẫu nhà cấp 4 mái nhật kết hợp nhà thờ này phù hợp với quỹ đất từ 300 m2, 400m2, 500m2 và hơn 500m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

22 Tháng Năm 2023 1:35 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 15M - 1T23040501

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 15M - 1T23040501

Diện tích: 9,5 x 15m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 1 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2, 142m2 và hơn 140m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

18 Tháng Tư 2023 3:26 CH

20 MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỈ TẦM 700 TRIỆU TẶNG BỐ MẸ

20 MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỈ TẦM 700 TRIỆU TẶNG BỐ MẸ

Giới thiệu 20 mẫu nhà mái nhật đầy đủ hình ảnh và công năng để tham khảo trước khi xây tặng Bố mẹ ở quê một ngôi nhà. Chỉ với tầm tiền từ 700 triệu nhưng là món quà vô giá với Bố mẹ khi về già. Hồ sơ đã có đủ chỉ cần với 600k/ bộ hồ sơ là có đủ thông hồ sơ để thi công và đi xin cấp phép xây dựng

24 Tháng Hai 2023 1:33 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7,5 X 15,7M - 1T230103

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7,5 X 15,7M - 1T230103

Diện tích: 7,5 X 15,7m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 800 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 118m2 và hơn 120M2 công năng có 3 phòng ngủ.

23 Tháng Hai 2023 9:48 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 13 X 24M - 1T230102

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 13 X 24M - 1T230102

Diện tích: 13 X 24m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, bếp ăn và 5 wc, Sinh hoạt chung Dự toán: 1,8 tỷ đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 230m2, 240M2 đến hơn 250m2, công năng có 3 phòng ngủ

23 Tháng Hai 2023 9:40 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7 X 15M - 1T2210181

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 7 X 15M - 1T2210181

Diện tích: 7 X 15m Công năng: 2 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc, Cầu thang chờ Dự toán: 650 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 100m2, 110m2 và hơn 115M2 công năng có 2 phòng ngủ.

23 Tháng Hai 2023 9:24 CH

MẪU NHÀ THỜ 5 GIAN TRUYỀN THỐNG 130M2 - 1T220416

MẪU NHÀ THỜ 5 GIAN TRUYỀN THỐNG 130M2 - 1T220416

Diện tích: 19,6 X 6,7m Công năng: Phòng khách - thờ, 2 Phòng ngủ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà thờ 5 gian truyền thống mái ngói cho diện tích xây dựng 120m2, 130m2 và hơn 130M2 công năng kết hợp có 2 phòng ngủ.

20 Tháng Hai 2023 9:37 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,5 X 10,5M - 1T230203

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11,5 X 10,5M - 1T230203

Diện tích: 11,5 X 10,5m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 120m2 và hơn 115M2 công năng có 3 phòng ngủ.

16 Tháng Hai 2023 10:59 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT  12,2 X 9M - 1T230118

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12,2 X 9M - 1T230118

Diện tích: 12,2 X 9m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 700 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 100m2, 110m2 và hơn 115M2 công năng có 3 phòng ngủ.

16 Tháng Hai 2023 10:48 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 156M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T230114

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 156M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T230114

Diện tích: 13,18 X 12,5m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 156m2 và hơn 150M2 công năng có 4 phòng ngủ.

16 Tháng Hai 2023 10:37 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 9 X 13M - 1T230122

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 9 X 13M - 1T230122

Diện tích: 9 X 13m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, bếp ăn và 1 wc Dự toán: 720 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 110m2, 117M2 đến hơn 120m2, công năng có 3 phòng ngủ

16 Tháng Hai 2023 10:26 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 9,5 X 13M -1T230119

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 9,5 X 13M -1T230119

Diện tích: 9,5 X 13m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, bếp ăn và 2 wc Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 120m2, 125M2 đến hơn 130m2, công năng có 3 phòng ngủ

14 Tháng Hai 2023 12:00 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11 X 12M - 1T230202

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11 X 12M - 1T230202

Diện tích: 11 X 12m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 120m2 và hơn 125M2 công năng có 4 phòng ngủ.

14 Tháng Hai 2023 11:53 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 8,5 X 14M - 1T230110

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 8,5 X 14M - 1T230110

Diện tích: 8,5 X 14m Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Bếp ăn và 2 wc Dự toán: 650 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 105m2, 110m2 và hơn 120M2 công năng có 3 phòng ngủ.

07 Tháng Hai 2023 10:54 SA