MẪU MÁI NHẬT

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 12,2 X 9,5M - 2T24040303

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 12,2 X 9,5M - 2T24040303

Diện tích: 12,2 X 9,5M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, sân phơi, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 150 m2, 160m2 và hơn 170m2/ sàn có thể xây dựng được

12 Tháng Sáu 2024 10:09 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,1 X 10,5M - 2T24040302

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,1 X 10,5M - 2T24040302

Diện tích: 8,1 X 10,5M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 120 m2, 130m2 và hơn 130m2/ sàn có thể xây dựng được

06 Tháng Sáu 2024 11:26 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 13M - 2T240413

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 13M - 2T240413

Diện tích: 7 X 13M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ, shc và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 95 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

20 Tháng Năm 2024 3:26 CH

MẪU NHÀ MÁI NHẬT 2 TẦNG 8,65 X 13,5M - 2T240219

MẪU NHÀ MÁI NHẬT 2 TẦNG 8,65 X 13,5M - 2T240219

Diện tích: 8,65 X 13,5M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 5 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 170 m2, 180m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

08 Tháng Tư 2024 4:14 CH

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 12,2M -  3T24020701

MẪU NHÀ 3 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 12,2M - 3T24020701

Diện tích: 8,5 X 12,2M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, 4 phòng ngủ, sinh hoạt chung và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 3 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 150m2 và hơn 160m2/ sàn bao gồm cả sân vườn có thể xây dựng được

20 Tháng Ba 2024 11:21 SA

MẪU NHÀ MÁI NHẬT 2 TẦNG 7 X 15,29M - 2T240314

MẪU NHÀ MÁI NHẬT 2 TẦNG 7 X 15,29M - 2T240314

Diện tích: 7 X 15,29M Công năng: Phòng khách - thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, SHC và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với nhà lô phố từ 110 m2, 120m2 và hơn 150m2/ sàn có thể xây dựng được

19 Tháng Ba 2024 4:08 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,8 X 12,5M - 2T240210

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,8 X 12,5M - 2T240210

Diện tích: 7,8 X 12,5M Công năng: Phòng khách, phòng thờ, bếp ăn, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với diện tích đất từ 120 m2, 130m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

18 Tháng Ba 2024 3:33 CH

MẪU NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI NHẬT 13,2 X 16,4M - 2T24011802

MẪU NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI NHẬT 13,2 X 16,4M - 2T24011802

Diện tích: 13,2 X 16,4M Công năng: 3 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2 wc Dự toán: 2,2 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 250m2, 260M2 đến hơn 300m2 trên 1 sàn, công năng có 3 phòng ngủ

16 Tháng Ba 2024 10:34 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,4 X 12,8M - 2T24011801

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,4 X 12,8M - 2T24011801

Diện tích: 10,4 X 12,8M Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 3 wc Dự toán: 1,6 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 170m2, 180M2 đến hơn 200m2 trên 1 sàn, công năng có 4 phòng ngủ

16 Tháng Ba 2024 10:09 SA

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,2 X 13M - 2T24020702

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,2 X 13M - 2T24020702

Diện tích: 10,2 X 13M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng đọc, 4 phòng ngủ và 4 wc. Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 100m2, 110m2 và hơn 110m2/ sàn có thể xây dựng được

04 Tháng Ba 2024 11:22 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T240112

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11M - 2T240112

Diện tích: 8,5 X 11M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

05 Tháng Hai 2024 11:09 CH

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI NHẬT  9,21 X 11,64M - 3T240101

BIỆT THỰ 3 TẦNG MÁI NHẬT 9,21 X 11,64M - 3T240101

Diện tích: 9,21 X 11,64M Công năng: Phòng khách, phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, sinh hoạt chung và 6 wc Mẫu nhà mái nhật 3 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 100m2 và hơn 110m2/ sàn có thể xây dựng được

02 Tháng Hai 2024 9:52 SA

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,7 X 8M - 2T231202

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 10,7 X 8M - 2T231202

Diện tích: 10,735 X 8,051 m Công năng: Phòng khách, 2 phòng bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân chơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

24 Tháng Giêng 2024 1:01 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 14M - 2T231208

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 14M - 2T231208

Diện tích: 7 X 14 m Công năng: Phòng khách - thờ, bếp ăn, 4 phòng ngủ, phòng học và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với nhà lô phố từ 90 m2, 100m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

08 Tháng Giêng 2024 11:29 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 15,7M - 2T231207

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 15,7M - 2T231207

Diện tích: 8,5 X 15,7M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 160m2/ sàn có thể xây dựng được

27 Tháng Mười Hai 2023 9:40 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 11,78M - 2T231204

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 11,78M - 2T231204

Diện tích: 9 X 11,78 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 90 m2, 100m2, 110m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

21 Tháng Mười Hai 2023 1:42 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,7 X 12,55M - 2T23110902

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,7 X 12,55M - 2T23110902

Diện tích: 8,7 X 12,55 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 3 phòng ngủ, phòng gym và 3 wc Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 100 m2, 109m2, 110m2 và hơn 120m2/ sàn có thể xây dựng được

07 Tháng Mười Hai 2023 10:53 SA

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9X20M - 2T211108

BIỆT THỰ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9X20M - 2T211108

Diện tích: 9 X 20 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 6 phòng ngủ, sinh hoạt chung, kho và 6 wc, sân chơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 160 m2, 170m2 và hơn 180m2/ sàn có thể xây dựng được

25 Tháng Mười 2023 3:41 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7X12M - 2T230910

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7X12M - 2T230910

Diện tích: 7 X 12 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 85m2 và hơn 90m2/ sàn có thể xây dựng được

13 Tháng Mười 2023 10:11 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TÂN CỔ 10 X 15M - 2T23080501

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TÂN CỔ 10 X 15M - 2T23080501

Diện tích: 10 X 15 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 2 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 150m2/ sàn có thể xây dựng được

23 Tháng Tám 2023 9:55 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 12M - 2T230608

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7 X 12M - 2T230608

Diện tích: 7 X 12 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 90m2/ sàn có thể xây dựng được

07 Tháng Bảy 2023 3:39 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 10M - 2T230411

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9 X 10M - 2T230411

Diện tích: 9 X 10 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân phơi Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 100m2/ sàn có thể xây dựng được

20 Tháng Sáu 2023 10:39 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TRÊN ĐÊ 8X8M - 2T230215

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT TRÊN ĐÊ 8X8M - 2T230215

Diện tích: 8 X 8 m Công năng: Bán hàng, Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 4 wc, Sinh hoạt chung Mẫu nhà mái nhật 2 tầng này phù hợp với quỹ đất từ 60 m2, 65m2 và hơn 70m2/ sàn có thể xây dựng được. Tầng 1 để kinh doanh

30 Tháng Năm 2023 10:34 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,6 X 10,9 M - 2T230404

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,6 X 10,9 M - 2T230404

Diện tích: 7,6 X 10,9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc. Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 75 m2, 80m2 và hơn 90m2/SÀN có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

09 Tháng Năm 2023 9:30 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 15M - 2T230413

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8 X 15M - 2T230413

Diện tích: 8 X 15 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 3 phòng ngủ và 3 wc, Phòng học, Gara, Sân thượng Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 120 m2, 130m2 và hơn 130m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

28 Tháng Tư 2023 3:39 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,4M X 13,2M - 2T230308

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 7,4M X 13,2M - 2T230308

Diện tích: 7,4 X 13,2m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc, Sinh hoạt chung Mẫu nhà 2 tầng mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 80 m2, 90m2 và hơn 100m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

18 Tháng Tư 2023 2:58 CH

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,4 X 11M - 2T23021302

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,4 X 11M - 2T23021302

Diện tích: 8,4 X 11m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 2 wc, sân phơi Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 90m2, 100m2 đến hơn 100m2 trên 1 sàn và 185m2 2 sàn công năng có 4 phòng ngủ

15 Tháng Ba 2023 10:15 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11,2M - 2T23021301

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 8,5 X 11,2M - 2T23021301

Diện tích: 8,5 X 11,2m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 4 wc, sân phơi Dự toán: 1,35 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 90m2, 95m2 đến hơn 100m2 trên 1 sàn, công năng có 4 phòng ngủ

13 Tháng Ba 2023 10:40 SA

10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp nhất 2023 - Thiết kế độc đáo và ấn tượng

10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp nhất 2023 - Thiết kế độc đáo và ấn tượng

Giới thiệu 10 mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp và độc đáo ấn tượng nhất cho năm 2023 mà rất nhiều người yêu thích và muốn xây. Với công năng hợp lý và mặt tiền đơn giản sang trọng đậm nét Nhật bản.

11 Tháng Ba 2023 11:03 SA

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,2 X 12,3M - 2T230201

MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI NHẬT 9,2 X 12,3M - 2T230201

Diện tích: 9,2 X 12,3m Công năng: 5 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Bếp ăn và 3 wc Dự toán: 1,6 tỷ đồng Mẫu nhà 2 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 1 sàn từ 100m2, 110, 112m2 đến hơn 120m2 trên 1 sàn, công năng có 5 phòng ngủ

25 Tháng Hai 2023 10:24 SA