MẪU 4 PHÒNG NGỦ

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,5 X 8,4 - 1T24020602

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15,5 X 8,4 - 1T24020602

Diện tích: 15,5 x 8,4m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 150 m2, 160m2 và hơn 170m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

21 Tháng Năm 2024 10:40 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,95 X 11,12M - 1T240415

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 19,95 X 11,12M - 1T240415

Diện tích: 19,95 X 11,12M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 230 m2, 240m2 và hơn 250m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

16 Tháng Năm 2024 9:30 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15X13M - 1T240407

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 15X13M - 1T240407

Diện tích: 15 x 13m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 250 m2, 260m2 và hơn 270m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

14 Tháng Năm 2024 11:13 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T240214

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T240214

Diện tích: 17 X 9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 155 m2, 160m2 và hơn 170m2/ sàn có thể xây dựng được

03 Tháng Tư 2024 3:58 CH

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 18 X 10M - 1T24020302

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI NHẬT 18 X 10M - 1T24020302

Diện tích: 18 X 10M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc. Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 200 m2, 220m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

18 Tháng Ba 2024 3:25 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỮ L 15 X 13,6M - 1T24020301

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT CHỮ L 15 X 13,6M - 1T24020301

Diện tích: 15 X 13,6M Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc. Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 200 m2, 220m2 và hơn 200m2/ sàn có thể xây dựng được

18 Tháng Ba 2024 3:20 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T230111

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17X9M - 1T230111

Diện tích: 17 X 9 m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 1 wc, kho Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 155 m2, 160m2 và hơn 170m2/ sàn có thể xây dựng được

19 Tháng Giêng 2024 10:51 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,9 X 8,8M - 1T231106

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 16,9 X 8,8M - 1T231106

Diện tích: 16,9 X 8,8M Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 3 wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 145m2 và hơn 150M2 công năng có 4 phòng ngủ.

05 Tháng Mười Hai 2023 11:03 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10,25 X 11M - 1T230915

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 10,25 X 11M - 1T230915

Diện tích: 10,25 X 11m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 1 wc Dự toán: 780 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 115m2 và hơn 120M2 công năng có 4 phòng ngủ.

02 Tháng Mười 2023 11:08 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17,5 X 10M - 1T230812

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 17,5 X 10M - 1T230812

Diện tích: 17,5 x 10m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 160 m2, 170m2 và hơn 170m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

12 Tháng Chín 2023 2:53 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12,2 X 15,26M - 1T230807

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12,2 X 15,26M - 1T230807

Diện tích: 12,2 x 15,26m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 140 m2, 150m2 và hơn 150m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

07 Tháng Chín 2023 7:11 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9 X 15,5M - 1T230605

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9 X 15,5M - 1T230605

Diện tích: 9 x 15,5m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2 và hơn 150m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

10 Tháng Tám 2023 12:34 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 180M2 - 1T230504

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 180M2 - 1T230504

Diện tích: 10 x 18m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 3 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 170 m2, 180m2 và hơn 180m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

15 Tháng Sáu 2023 12:58 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 140M2 - 1T230207

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 140M2 - 1T230207

Diện tích: 15,6 x 9m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, 4 phòng ngủ và 2 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2 và hơn 140m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

15 Tháng Sáu 2023 12:51 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG - 1T23040502

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT KẾT HỢP NHÀ THỜ TRUYỀN THỐNG - 1T23040502

Diện tích: 21,5 x 25m Công năng: Nhà thờ, Nhà bếp ăn, Phòng khách, 4 phòng ngủ và 3 wc, sân vườn Mẫu nhà cấp 4 mái nhật kết hợp nhà thờ này phù hợp với quỹ đất từ 300 m2, 400m2, 500m2 và hơn 500m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

22 Tháng Năm 2023 1:35 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 15M - 1T23040501

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 9,5 X 15M - 1T23040501

Diện tích: 9,5 x 15m Công năng: Phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ và 1 wc Mẫu nhà cấp 4 mái nhật này phù hợp với quỹ đất từ 130 m2, 140m2, 142m2 và hơn 140m2 có thể xây dựng được, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng.

18 Tháng Tư 2023 3:26 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 156M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T230114

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 156M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T230114

Diện tích: 13,18 X 12,5m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2wc Dự toán: 900 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 140m2, 156m2 và hơn 150M2 công năng có 4 phòng ngủ.

16 Tháng Hai 2023 10:37 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11 X 12M - 1T230202

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 11 X 12M - 1T230202

Diện tích: 11 X 12m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 120m2 và hơn 125M2 công năng có 4 phòng ngủ.

14 Tháng Hai 2023 11:53 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12X10M - 1T220311

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 12X10M - 1T220311

Diện tích: 12 X 10m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ và 2 wc Dự toán: 750 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 110m2, 115m2, hơn 120M2 công năng có 4 phòng ngủ. Bếp ăn riêng ngoài nhà

10 Tháng Giêng 2023 9:21 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 130M2 MẶT TIỀN 13M - 1T221019

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 130M2 MẶT TIỀN 13M - 1T221019

Diện tích: 13 X 10m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, Phòng thờ, Phòng bếp ăn và 2 wc Dự toán: 800 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 120m2, 130M2 đến hơn 140m2, công năng có 4 phòng ngủ

08 Tháng Mười Một 2022 10:06 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 150M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220614

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 150M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220614

Diện tích: 10 X 15m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách - thờ, Phòng bếp ăn và 1 wc Dự toán: 850 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái thái cho diện tích 140, 150m đến hơn 160m2, công năng có 4 phòng ngủ

16 Tháng Bảy 2022 5:03 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 4 PHÒNG NGỦ 245M2 - 1T220608

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 4 PHÒNG NGỦ 245M2 - 1T220608

Diện tích: 14,7 X16,7m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách - thờ, Nhà bếp ăn và 2 wc Dự toán: 1,3 tỷ đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách mái nhật cho diện tích 200 đến hơn 245m2, công năng có 4 phòng ngủ

30 Tháng Sáu 2022 12:36 CH

MẪU NHÀ 1 TẦNG HIỆN ĐẠI CHỮ L 4 PHÒNG NGỦ - 1T220509

MẪU NHÀ 1 TẦNG HIỆN ĐẠI CHỮ L 4 PHÒNG NGỦ - 1T220509

Diện tích: 11,5 X19,5m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng khách, 2 bếp ăn và 2 wc Dự toán: 950 triệu đồng Mẫu nhà 1 tầng phong cách hiện đại chữ L cho diện tích 180 đến hơn 200m2, công năng có 4 phòng ngủ

09 Tháng Sáu 2022 10:06 SA

MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI ĐÔI 280M2 - 1T220427

MẪU BIỆT THỰ 1 TẦNG MÁI THÁI ĐÔI 280M2 - 1T220427

KT: 14 x 20m Công năng 1 nhà: 4 PN, 1 Phòng khách, 1 bếp ăn, 1 Phòng thờ, 5 WC Mẫu biệt thự 1 tầng mái thái được nhiều gia chủ chọn lựa xây dựng cho mảnh đất có diện tích 130 đến 140m2.

19 Tháng Năm 2022 4:58 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 150M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220205

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 150M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220205

Diện tích: 14,8 X 10 m Công năng: Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ, 3 wc. Dự toán: 1,05 tỷ đồng

27 Tháng Tư 2022 10:33 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 130M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220106

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT 130M2 4 PHÒNG NGỦ - 1T220106

Diện tích: 9 x 14,5 m Công năng: Phòng khách, Phòng bếp ăn, Phòng thờ, 4 phòng ngủ, 2 wc. Dự toán: 900 triệu đồng

27 Tháng Tư 2022 10:27 SA

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI THÁI  4 PHÒNG NGỦ 300M2 - 1T211016

MẪU NHÀ VƯỜN CẤP 4 MÁI THÁI 4 PHÒNG NGỦ 300M2 - 1T211016

Diện tích: 13,5 X 22m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng thờ, Phòng khách, Phòng bếp ăn, 3 wc, sân vườn Dự toán: 1,1 tỷ đồng

25 Tháng Mười Một 2021 4:16 CH

MẪU BIỆT THỰ TÂN CỔ 1 TẦNG 220M2 CÓ 4 PHÒNG NGỦ - 1T210505

MẪU BIỆT THỰ TÂN CỔ 1 TẦNG 220M2 CÓ 4 PHÒNG NGỦ - 1T210505

Kích thước: 18,89X11,65 m Công năng: 4 phòng ngủ, Phòng thờ và Phòng khách, Phòng ăn và 2 wc. Dự toán: 1,3 tỷ đồng

11 Tháng Tám 2021 9:35 CH

MẪU NHÀ CẤP 4 KIỂU NHẬT 4 PHÒNG NGỦ 890 TRIỆU-1T1606

MẪU NHÀ CẤP 4 KIỂU NHẬT 4 PHÒNG NGỦ 890 TRIỆU-1T1606

Diện tích 8,2m X 15,6m Dự toán 890 triệu Gồm 4 phòng ngủ, Phòng khách, phòng thờ, wc Khu bếp ăn riêng, gara kết hợp với sân vườn ao cá

17 Tháng Bảy 2021 10:26 SA

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 17,7 X 9,7M - 1T201201

MẪU NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI 17,7 X 9,7M - 1T201201

- Diện tích 17,7m X 9,7m - Diện tích xây dựng 169,5m2 - Dự toán 760 triệu - Công năng: 4 Phòng ngủ, phòng khách, bếp 2 wc, phòng thờ

06 Tháng Tư 2021 11:01 SA